Komercyjne spotkania biznesowe

Koncepcja pomieszczenia do spotkań z klientem

Ideą było stworzenie pomieszczenia, w którym będą wydzielone dwie strefy: pierwsza z nich to strefa marketingowa, w której projektant może zaprezentować klientowi materiały i produkty. Natomiast druga strefa to komfortowe miesjce do przeprowadzania rozmów i prezentowania projektów w formie papierowej i multimedialnej. Na podłodze została zaprojektowana mozaika z hiszpańskich płytek, na ścianach efektowny tynk wenecki. Całość została zakomponowana aby pomieszczenie zachowało swoją przestronność i nowoczesny charakter.